systeemsoftware

ArchiMate-element systeemsoftware
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-9d5195a3-df65-4ee7a-3874-168e988faea
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : systeemsoftware
Documentatie  : Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten.
Object ID  : 9d5195a3-df65-4ee7a-3874-168e988faea
Object ID_nl  : 9d5195a3-df65-4ee7a-3874-168e988faea
Original ID  : id-9d5195a3df654ee7a3874168e988faea
Semanticsearch  : systeemsoftware
ArchiMate-views  : 
Relaties  :