Business process managementcomponent (BPM)

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Business process managementcomponent (BPM)
ArchiMate-element Business process managementcomponent (BPM)
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-9b2e6937-54fe-476d-b9dd-a81a75abf31e
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Business process managementcomponent (BPM)
Documentatie  : Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. Toelichting: De component ondersteunt bij het inrichten en (laten) uitvoeren van werkzaamheden binnen gedefinieerde bedrijfsprocessen. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door actoren of applicaties. Een bij elkaar behorende verzameling processtappen wordt soms aangeduid met de term "workflow".
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 9b2e6937-54fe-476d-b9dd-a81a75abf31e
Object ID_nl  : 9b2e6937-54fe-476d-b9dd-a81a75abf31e
Original ID  : id-9b2e6937-54fe-476d-b9dd-a81a75abf31e
Semanticsearch  : business process managementcomponent (bpm)
ArchiMate-views  : 
Relaties  :