calamiteitenbestrijdingsplan

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessObjects > calamiteitenbestrijdingsplan
ArchiMate-element calamiteitenbestrijdingsplan
ArchiMate_Object.png
Property "Bron" (as page type) with input value "https://www.ensie.nl/betekenis/calamiteitenbestrijdingsplan-cbp?q=Calamiteitenbestrijdingsplan%20(CBP)" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-98feff99-c4b2-4b928-9540-7b4341677f8
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : calamiteitenbestrijdingsplan
Documentatie  : Beschrijft hoe incidenten, in het bijzonder calamiteiten, worden afgehandeld door het personeel van de beheerder samen met de hulpdiensten en andere partijen.
Bron  : https://www.ensie.nl/betekenis/calamiteitenbestrijdingsplan-cbp?q=Calamiteitenbestrijdingsplan%20(CBP)
Toelichting  : Het plan moet afgestemd zijn met de hulpdiensten.
Object ID  : 98feff99-c4b2-4b928-9540-7b4341677f8
Object ID_nl  : 98feff99-c4b2-4b928-9540-7b4341677f8
Original ID  : id-98feff99c4b24b92895407b4341677f8
Semanticsearch  : calamiteitenbestrijdingsplan
ArchiMate-views  : 
Relaties  :