Aanbesteding

ArchiMate-element Aanbesteding
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-988ddfa5-c120-4e618-8a29-b203efba5d0
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Aanbesteding
Documentatie  : Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 988ddfa5-c120-4e618-8a29-b203efba5d0
Object ID_nl  : 988ddfa5-c120-4e618-8a29-b203efba5d0
Original ID  : id-988ddfa5c1204e6188a29b203efba5d0
Semanticsearch  : aanbesteding
ArchiMate-views  : 
Relaties  :