Landelijke voorziening portaalcomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Landelijke voorziening portaalcomponent
ArchiMate-element Landelijke voorziening portaalcomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-95ebe005-ed43-4259-969b-b8738376058e
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Landelijke voorziening portaalcomponent
Documentatie  : Component op internet die landelijk beschikbaar is en data ontvangt en ontsluit van overheden en data levert aan overheden.
SWC type  : Referentiecomponent
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 95ebe005-ed43-4259-969b-b8738376058e
Object ID_nl  : 95ebe005-ed43-4259-969b-b8738376058e
Original ID  : id-95ebe005-ed43-4259-969b-b8738376058e
Semanticsearch  : landelijke voorziening portaalcomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :