Reguleren inrichten en gebruik (vaar)weg, waterkering, -systeem en -keten

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessProcesses > Reguleren inrichten en gebruik (vaar)weg, waterkering, -systeem en -keten
ArchiMate-element Reguleren inrichten en gebruik (vaar)weg, waterkering, -systeem en -keten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-94347d1e-e7cb-4b9f-81a3-53205c717148
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Reguleren inrichten en gebruik (vaar)weg, waterkering, -systeem en -keten
Documentatie  : Het reguleren van de inrichting en gebruik van (vaar)wegennet, waterkering, -systeem en -keten op basis van de keur en andere waterstaatkundige wet- en regelgeving. Middels vergunningverlening en handhaving reguleert het waterschap de interacties van haar omgeving met haar bedrijfsmiddelen. Dit gebeurt binnen het kader van de spelregels die middels regelgeving tot stand zijn gekomen.
Object ID  : 94347d1e-e7cb-4b9f-81a3-53205c717148
Object ID_nl  : 94347d1e-e7cb-4b9f-81a3-53205c717148
Original ID  : id-94347d1e-e7cb-4b9f-81a3-53205c717148
Semanticsearch  : reguleren inrichten en gebruik (vaar)weg, waterkering, -systeem en -keten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het reguleren van de inrichting en gebruik van (vaar)wegennet, waterkering, -systeem en -keten op basis van de keur en andere waterstaatkundige wet- en regelgeving. Middels vergunningverlening en handhaving reguleert het waterschap de interacties van haar omgeving met haar bedrijfsmiddelen. Dit gebeurt binnen het kader van de spelregels die middels regelgeving tot stand zijn gekomen. (BusinessProcess) Reguleren inrichten en gebruik (vaar)weg, waterkering, - systeem en - keten BusinessProcess Handhaven verordening Alle activiteiten om al dan niet een watervergunning te verlenen n.a.v. een verzoek of aanvraag. (BusinessProcess) Verlenen vergunning Alle activiteiten met als doel het waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten van derden. (BusinessProcess) Toetsen plannen van derden Het opnemen van regels over de fysieke leefomgeving voor waterkeringen, watergangen en grondwater binnen het beheergebied van het waterschap die voor iedereen gelden. (BusinessProcess) Opstellen verordening Het houden van toezicht en het toepassen van juridische middelen gericht op het naleven van de keur en de leggers. (BusinessProcess) Houden toezicht AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-06-2021 16:20:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 16:20:59 CEST