Initiatiefnemer

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessRoles > Initiatiefnemer
ArchiMate-element Initiatiefnemer
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-925afadd-6ac9-436c-829e-5685ba8213ba
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Initiatiefnemer
Documentatie  : Iedereen die wil weten welke beleidsdocumenten van toepassing zijn, welke regels gelden (omgevingsdocumenten) of welke gegevens beschikbaar zijn heeft daar toegang toe. De initiatiefnemer oriënteert zich op de mogelijkheden om zijn plannen uit te voeren. Op basis van de juridische regels, regels die op maat voor zijn specifieke situatie worden aangeboden, informatie over de leefomgeving en onderzoeksrapporten beoordeelt hij of hij een melding moet doen of een vergunning aan moet vragen. Indien nodig doet hij een melding of vraagt hij een vergunning aan voor zijn plannen.
Object ID  : 925afadd-6ac9-436c-829e-5685ba8213ba
Object ID_nl  : 925afadd-6ac9-436c-829e-5685ba8213ba
Original ID  : id-925afadd-6ac9-436c-829e-5685ba8213ba
Semanticsearch  : initiatiefnemer
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Iedereen die wil weten welke beleidsdocumenten van toepassing zijn, welke regels gelden (omgevingsdocumenten) of welke gegevens beschikbaar zijn heeft daar toegang toe. De initiatiefnemer oriënteert zich op de mogelijkheden om zijn plannen uit te voeren. Op basis van de juridische regels, regels die op maat voor zijn specifieke situatie worden aangeboden, informatie over de leefomgeving en onderzoeksrapporten beoordeelt hij of hij een melding moet doen of een vergunning aan moet vragen. Indien nodig doet hij een melding of vraagt hij een vergunning aan voor zijn plannen. (BusinessRole) Initiatiefnemer Grouping Belanghebbend- en Verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid met de daarbij behorende regels voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (bron: GEMMA) (BusinessRole) Beleid- en regelopsteller De handhavers leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid. Bij overtredingen mogen zij sancties opleggen. (BusinessRole) Handhaver Verantwoordelijkheid voor het overleggen met initiatiefnemers zodat die hun plannen goed kunnen inpassen in de fysieke leefomgeving en besluitvorming daarover soepel kan verlopen. (BusinessRole) Gesprekspartne- r Verantwoordelijkheid voor besluiten op vergunningaanvragen en het waar nodig of gewenst inschakelen van ketenpartners voor advies (al dan niet met instemming) en samenwerking. (BusinessRole) Vergunningverl- ener AggregationRelationship AssociationRelationship doelgroep AssociationRelationship gehandhaafde, gehoorde, gesanctioneerde AssociationRelationship indiener AssociationRelationship indiener, zienswijze- indiener Verantwoordelijkheid voor het toezien op activiteiten en het handhaven van de orde met betrekking tot de fysieke leefomgeving. (AssociationRelationship) informatieleveranci- er, gehandhaafde, gehoorde, gesanctioneerde Deze svg is op 22-10-2020 19:09:40 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 22-10-2020 19:09:40 CEST