Behandelen melding activiteit

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessProcesses > Behandelen melding activiteit
ArchiMate-element Behandelen melding activiteit
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-8d1c3ff1-9e1f-483f-91f5-da7ca6d663a1
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Behandelen melding activiteit
Documentatie  : Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van de melding van een (niet-vergunningplichtige) activiteit, zodat het bevoegd gezag weet wat er gebeurt, toezicht kan plannen en/of eventueel maatwerkvoorschriften kan opleggen.
Showdecoration  : true
Atomic  : false
Object ID  : 8d1c3ff1-9e1f-483f-91f5-da7ca6d663a1
Object ID_nl  : 8d1c3ff1-9e1f-483f-91f5-da7ca6d663a1
Original ID  : id-8d1c3ff1-9e1f-483f-91f5-da7ca6d663a1
Semanticsearch  : behandelen melding activiteit
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van de melding van een (niet-vergunningplichtige) activiteit, zodat het bevoegd gezag weet wat er gebeurt, toezicht kan plannen en/of eventueel maatwerkvoorschriften kan opleggen. (BusinessProcess) Behandelen melding activiteit Dit bedrijfsproces betreft het schriftelijk en/of mondeling afstemmen tussen bevoegd gezag en initiatiefnemer over mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot een concreet initiatief. (BusinessProcess) Verkennen initiatief Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaanv- raag BusinessEvent Melding activiteit verwerkt Publiceren, leveren aan initiatiefnemer, indien van toepassing. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit maatwerkvoorsc- hriften Het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Vergunningverl- ening Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Een formele melding ontvangen van een initiatiefnemer. Deze kan volgen uit een eerdere gezamenlijke verkenning. (BusinessEvent) Melding activiteit ontvangen Op basis van het risicoprofiel en het geldende toezichtsbeleid wordt bepaald of oplevertoezicht zal worden uitgevoerd of niet. Indien besloten wordt tot oplevertoezicht, dan wordt een verzoek daartoe gedaan aan de desbetreffende afdeling of organisatie. (BusinessProcess) Maken risico- inschatting activiteit Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen melding activiteit Besluiten over maatwerkvoorschriften indien van toepassing. (BusinessProcess) Besluiten maatwerkvoorsc- hriften Grouping Communiceren via DSO BusinessService DSO Uit het verkennen van een initiatief kan volgen dat de initiatiefnemer kan volstaan met het doen van een melding van de voorgenomen activiteit. (TriggeringRelationship) 13 Bij het behandelen van een melding kan blijken dat toch een vergunningaanvraag nodig is. Het omgekeerde is overigens ook mogelijk. (TriggeringRelationship) 15 TriggeringRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship FlowRelationship melding activiteit Deze svg is op 22-10-2020 06:07:53 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 22-10-2020 06:07:53 CEST