Planning en control component

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Planning en control component
ArchiMate-element Planning en control component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-8bdccad2-cb7d-4926-b51c-a8a82167dbf9
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Planning en control component
Documentatie  : Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 8bdccad2-cb7d-4926-b51c-a8a82167dbf9
Object ID_nl  : 8bdccad2-cb7d-4926-b51c-a8a82167dbf9
Original ID  : id-8bdccad2-cb7d-4926-b51c-a8a82167dbf9
Semanticsearch  : planning en control component
ArchiMate-views  : 
Relaties  :