Ruimtelijke planvorming component

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Ruimtelijke planvorming component
ArchiMate-element Ruimtelijke planvorming component
ArchiMate_Component.png
Elementtype   :  ApplicationComponent
Element-id   :  WILMA/id-87600a96-f2d4-4e9f-b5a7-5af3b3d9d460
ArchiMate-model   :  WILMA
Label   :  Ruimtelijke planvorming component
SWC status   :  In gebruik
SWC type   :  Referentiecomponent
Object ID   :  87600a96-f2d4-4e9f-b5a7-5af3b3d9d460
Semanticsearch   :  ruimtelijke planvorming component
ArchiMate-views   : 
Relaties   :