Ruimtelijke planvormingscomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Ruimtelijke planvormingscomponent
ArchiMate-element Ruimtelijke planvormingscomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-87600a96-f2d4-4e9f-b5a7-5af3b3d9d460
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Ruimtelijke planvormingscomponent
Documentatie  : Component ter ondersteuning van het Planvormingsproces
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 87600a96-f2d4-4e9f-b5a7-5af3b3d9d460
Object ID_nl  : 87600a96-f2d4-4e9f-b5a7-5af3b3d9d460
Original ID  : id-87600a96-f2d4-4e9f-b5a7-5af3b3d9d460
Semanticsearch  : ruimtelijke planvormingscomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Component ter ondersteuning van het Planvormingsproces (ApplicationComponent) Ruimtelijke planvormingsc- omponent Component voor het tonen en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Component voor het laden, controleren en transformeren van data (in veel gevallen naar een centraal datawarehouse), inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer. (ApplicationComponent) Dataextractie-, transformatie- en- laadcomponen- t (ETL) ApplicationComponent Stelselcatalog- us De Landelijke voorziening Bekendmaken en Besluiten (LVBB), waar het Register Omgevingsdocumenten onderdeel van is, biedt alle functionaliteiten om besluiten te ontvangen, valideren, bekendmaken, consolideren en beschikbaar stellen als besluiten en geconsolideerde regelgevingen. De LVBB wordt ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet, maar de ambitie is deze voor alle wet- en regelgeving van Nederland in te zetten. Het LVBB is wordt een e-overheidsbouwsteen (ApplicationComponent) Landelijke Voorziening Besluiten & Bekendmaken (LVBB) Grouping waterschaps omgevingswet beheer component Component voor het opstellen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels. (ApplicationComponent) Toepasbarere- gelsbeheerco- mponent Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen verordening/pl- an/legger/peilb- esluit FlowRelationship (CMIS) Omgevingsdocument FlowRelationship (GML) locaties Bevoegde gezagen maken binnen hun plan- en regelbeheersoftware gebruik van centraal beschikbaar gestelde begrippenkaders, domeinwaardenlijsten en andere metadata. (ServingRelationship) (SKOS) begrippenkader FlowRelationship (STOP-TPOD) Besluit/mutatie (registreren) FlowRelationship (STOP-TPOD) Regelingversie (synchroniseren) FlowRelationship (STOP/TPOD) Besluit/mutatie (valideren) FlowRelationship Begrippen en metadata (ophalen) CompositionRelationship FlowRelationship juridische regels ServingRelationship ondersteunt Deze svg is op 26-11-2021 06:23:45 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 26-11-2021 06:23:45 CET