Id-85af856f-9055-41d0-9623-91c21d7a69fb

ArchiMate-modellen > WILMA > TriggeringRelationships > Id-85af856f-9055-41d0-9623-91c21d7a69fb
ArchiMate-relatie Id-85af856f-9055-41d0-9623-91c21d7a69fb
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-85af856f-9055-41d0-9623-91c21d7a69fb
ArchiMate-model  : WILMA
Vanaf  : Opstellen ontwerp instemming (BusinessProcess)
Naar  : Besluiten instemming (BusinessProcess)
Object ID  : 85af856f-9055-41d0-9623-91c21d7a69fb
Object ID_nl  : 85af856f-9055-41d0-9623-91c21d7a69fb
Original ID  : id-85af856f-9055-41d0-9623-91c21d7a69fb
Semanticsearch  : id-85af856f-9055-41d0-9623-91c21d7a69fb
ArchiMate-views  :