Loggingcomponent

ArchiMate-element Loggingcomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-84291aa7-b7b4-4cee-9dba-6937fef65fd9
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Loggingcomponent
Documentatie  : Component voor het centraal vastleggen en analyseren van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met (vertrouwelijke) gegevens.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 84291aa7-b7b4-4cee-9dba-6937fef65fd9
Object ID_nl  : 84291aa7-b7b4-4cee-9dba-6937fef65fd9
Original ID  : id-84291aa7-b7b4-4cee-9dba-6937fef65fd9
Semanticsearch  : loggingcomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :