HRM-component

ArchiMate-element HRM-component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-833febf5-e414-4066-854d-77cf8e0985d4
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : HRM-component
Documentatie  : Component voor het administreren en managen van medewerkers. Toelichting: Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens.
SWC type  : Referentiecomponent
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 833febf5-e414-4066-854d-77cf8e0985d4
Object ID_nl  : 833febf5-e414-4066-854d-77cf8e0985d4
Original ID  : id-833febf5-e414-4066-854d-77cf8e0985d4
Semanticsearch  : hrm-component
ArchiMate-views  : 
Relaties  :