Verkiezingencomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Verkiezingencomponent
ArchiMate-element Verkiezingencomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-7668d031-129c-447b-9c8b-1044d5a576d4
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Verkiezingencomponent
Documentatie  : Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 7668d031-129c-447b-9c8b-1044d5a576d4
Object ID_nl  : 7668d031-129c-447b-9c8b-1044d5a576d4
Original ID  : id-7668d031-129c-447b-9c8b-1044d5a576d4
Semanticsearch  : verkiezingencomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :