Databasecomponent

ArchiMate-element Databasecomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-73b8f5ca-51a9-4187-b29b-46ad0f784626
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Databasecomponent
Documentatie  : Component ter ondersteuning van digitaal opgeslagen gegevensverzamelingen, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik van de database.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 73b8f5ca-51a9-4187-b29b-46ad0f784626
Object ID_nl  : 73b8f5ca-51a9-4187-b29b-46ad0f784626
Original ID  : id-73b8f5ca-51a9-4187-b29b-46ad0f784626
Semanticsearch  : databasecomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :