meetinstrument

ArchiMate-element meetinstrument
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-6d9a1d94-653d-46f09-5354-a6827314a32
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : meetinstrument
Documentatie  : apparaat ingericht voor het meten/waarnemen van één of meer fysische, chemische of biologische parameters/grootheden.
Bron  : https://www.aquo.nl/index.php/Id-c4b12f66-ba9f-4cc8-a0d4-717de8836af8
Object ID  : 6d9a1d94-653d-46f09-5354-a6827314a32
Object ID_nl  : 6d9a1d94-653d-46f09-5354-a6827314a32
Original ID  : id-6d9a1d94653d46f095354a6827314a32
Semanticsearch  : meetinstrument
ArchiMate-views  : 
Relaties  :