Cloud computingcomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Cloud computingcomponent
ArchiMate-element Cloud computingcomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-687b9165-50a7-424c-8f76-64a37ed43816
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Cloud computingcomponent
Documentatie  : Platform as a Service waarop gewenste standaard softwaretoepassingen beschikbaar zijn.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 687b9165-50a7-424c-8f76-64a37ed43816
Object ID_nl  : 687b9165-50a7-424c-8f76-64a37ed43816
Original ID  : id-687b9165-50a7-424c-8f76-64a37ed43816
Semanticsearch  : cloud computingcomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :