Projectsturing

ArchiMate-element Projectsturing
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-686b573f-dc25-451fb-cad5-33af2197f12
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Projectsturing
Documentatie  : Het op gecontroleerde wijze aansturen van projecten.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 686b573f-dc25-451fb-cad5-33af2197f12
Object ID_nl  : 686b573f-dc25-451fb-cad5-33af2197f12
Original ID  : id-686b573fdc25451fbcad533af2197f12
Semanticsearch  : projectsturing
ArchiMate-views  : 
Relaties  :