ruimte

ArchiMate-element ruimte
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-63e5bf3f-3555-4f738-fb8d-ba3a57a6ad2
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : ruimte
Documentatie  : Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.
Object ID  : 63e5bf3f-3555-4f738-fb8d-ba3a57a6ad2
Object ID_nl  : 63e5bf3f-3555-4f738-fb8d-ba3a57a6ad2
Original ID  : id-63e5bf3f35554f738fb8dba3a57a6ad2
Semanticsearch  : ruimte
ArchiMate-views  : 
Relaties  :