Id-63aa6077-6656-4ee9-8546-1868a699b1b3

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > 105 Ontwikkelen projectbesluit > Vormen > Id-63aa6077-6656-4ee9-8546-1868a699b1b3
ArchiMate-vorm Id-63aa6077-6656-4ee9-8546-1868a699b1b3
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-63aa6077-6656-4ee9-8546-1868a699b1b3
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : 105 Ontwikkelen projectbesluit
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-c7e97535-b1a8-4092-90b2-0ccc364a0594
ArchiMate-element  : Ontwerpen projectbesluit (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 420
Y-coördinaat  : 276
Z-coördinaat  : 1
Breedte  : 145
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c64
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-63aa6077-6656-4ee9-8546-1868a699b1b3
Semanticsearch  : id-63aa6077-6656-4ee9-8546-1868a699b1b3