Onderhouden assets

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessProcesses > Onderhouden assets
ArchiMate-element Onderhouden assets
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-5950ebb5-5e3b-4ef1-bbd1-9d531d8871fb
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Onderhouden assets
Documentatie  : Het onderhouden omvat het totaal van activiteiten dat als doel heeft, het in "een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van bedrijfsmiddelen zoals: machines, gebouwen, verkeersinfrastructuur, computerprogramma's, natuur etc., teneinde de "gevraagde mate van functionaliteit" te borgen, direct en op langere termijn. Het opstellen van de onderhoudsstrategie, vaststellen van de onderhoudsstaat en het uitvoeren van de benodigde maatregelen om de functionaliteit van assets in kwantitatieve en kwalitatieve zin voor de geplande levensduur beschikbaar te hebben.
WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 5950ebb5-5e3b-4ef1-bbd1-9d531d8871fb
Object ID_nl  : 5950ebb5-5e3b-4ef1-bbd1-9d531d8871fb
Original ID  : id-5950ebb5-5e3b-4ef1-bbd1-9d531d8871fb
Semanticsearch  : onderhouden assets
ArchiMate-views  : 
Relaties  :