Informatiemodellen DSO

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Informatiemodellen DSO
Informatiemodellen DSO
ArchiMateNote Logische informatiemodellering Het IMTR legt de concepten uit die binnen de toepasbare regels gebruikt worden. In het informatiemodel staan ook de relaties tussen deze concepten. (BusinessObject) Informatiemodel Toepasbare Regels (IMTR) De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) is voor: *leveranciers van systemen die willen koppelen met het digitaal stelsel voor vergunningsaanvragen en meldingen *iedereen die wil weten hoe een verzoek (aanvraag of melding) in de nieuwe situatie is opgebouwd Bij de standaard hoort ook het Informatiemodel aanvragen en meldingen (IMAM). Dit informatiemodel legt de basis voor het koppelvlak. (BusinessObject) InformatieModel Aanvragen en Meldingen (IMAM) BusinessObject InformatieModel ToepassingsProfielen (IMTP) Om toepasbare regels te publiceren, moeten de regels voldoen aan de Standaard toepasbare regels (STTR). Dan zijn ze te zien als vragenbomen in het Omgevingsloket. Ook is het mogelijk om extra informatie toe te voegen aan de toepasbare regels, zoals toelichtingen. (Constraint) Standaard Toepasbare Regels (STTR) Het Informatiemodel officiële publicaties (IMOP) bevat de generieke basis voor de beschrijving van de structuur en de inhoud van officiële publicaties. Het is bedoeld voor publicaties in officiële publicatiebladen van overheden en voor het berichtenverkeer dat gerelateerd is aan die publicaties. (BusinessObject) InformatieModel Officiële Publicaties (IMOP) De Standaard aanvragen en meldingen (STAM) is voor: *leveranciers van systemen die willen koppelen met het digitaal stelsel voor vergunningsaanvragen en meldingen *iedereen die wil weten hoe een verzoek (aanvraag of melding) in de nieuwe situatie is opgebouwd Bij de standaard hoort ook het Informatiemodel aanvragen en meldingen (IMAM). Dit informatiemodel legt de basis voor het koppelvlak. (Constraint) STandaard Aanvragen en Meldingen (STAM) De STOP/TPOD-standaard legt vast hoe tekst moet worden ingedeeld en geannoteerd, hoe tekst aan locaties moet worden gekoppeld, welke waardelijsten van toepassing zijn en hoe het resultaat vervolgens uitgewisseld moet worden. Het is aan de bevoegde gezagen om de inhoud te bepalen. (Constraint) Specifieke Toepassing - OmgevingsDocumenten (TPOD) De Standaard voor officiële publicaties (STOP) ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële overheidspublicaties. (Constraint) Standaard Officiële Publicaties (STOP) ArchiMateNote Conceptuele informatiemodellering ArchiMateNote 4 ArchiMateNote 3 ArchiMateNote 2 ArchiMateNote 1 BusinessObject Omgevingsinformatie (CIM-OI) BusinessObject Aanvragen en meldingen (CIM-AIM) BusinessObject Juridische regels (CIM-OW) BusinessObject Toepasbare regels (CIM-TR) BusinessObject Officiële publicaties (CIM- OP) BusinessObject InformatieModel Omgevingswet (IMOW) RealizationRelationship beschrijft de structuur en inhoud van SpecializationRelationship geeft concreteinvull- ing aan SpecializationRelationship geeft concreteinvull- ing aan RealizationRelationship beschrijft de structuur en inhoud van SpecializationRelationship geeft concreteinvull- ing aan RealizationRelationship beschrijft de structuur en inhoud van SpecializationRelationship geeft concreteinvull- ing aan RealizationRelationship beschrijft de structuur en inhoud van AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 29-06-2022 06:30:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 29-06-2022 06:30:24 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodellen DSO
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-55acf202-f640-49b1a-2fa8-12ca5b3a301
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Informatiemodellen DSO
Publiceren  : Wiki
Object ID  : 55acf202-f640-49b1a-2fa8-12ca5b3a301
Object ID_nl  : 55acf202-f640-49b1a-2fa8-12ca5b3a301
Original ID  : id-55acf202f64049b1a2fa812ca5b3a301
Semanticsearch  : informatiemodellen dso
Elementen  : 
Relaties  :