Monitoren assets

ArchiMate-element Monitoren assets
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-553dbc4b-57bd-4990-8a05-00e5eb154727
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Monitoren assets
Documentatie  : Het opstellen van een meetprogramma, de inrichting en exploitatie van het meetnet, de inzameling van daarmee geproduceerde kwalitatieve en kwantitatieve meetgegevens over systemen en de be– en verwerking, toetsing, analyse en presentatie van deze gegevens.
Object ID  : 553dbc4b-57bd-4990-8a05-00e5eb154727
Object ID_nl  : 553dbc4b-57bd-4990-8a05-00e5eb154727
Original ID  : id-553dbc4b-57bd-4990-8a05-00e5eb154727
Semanticsearch  : monitoren assets
ArchiMate-views  : 
Relaties  :