Wegenbeheercomponent

ArchiMate-element Wegenbeheercomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-53c4f49c-08ad-4199-9b11-da5c0190f77a
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Wegenbeheercomponent
Documentatie  : Component waarmee wegen, fietspaden, bermen en bermbegroeiing worden onderhouden en beheerd, gericht op veiligheid en ontsluiting.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 53c4f49c-08ad-4199-9b11-da5c0190f77a
Object ID_nl  : 53c4f49c-08ad-4199-9b11-da5c0190f77a
Original ID  : id-53c4f49c-08ad-4199-9b11-da5c0190f77a
Semanticsearch  : wegenbeheercomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :