Backup- en restorecomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Backup- en restorecomponent
ArchiMate-element Backup- en restorecomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-535b3323-dd00-4a59-a511-3e9a45efc48b
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Backup- en restorecomponent
Documentatie  : Component waarmee backups van informatiesystemen worden aangemaakt en zo nodig ingezet voor het herstellen van de data na het optreden van een foutsituatie.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 535b3323-dd00-4a59-a511-3e9a45efc48b
Object ID_nl  : 535b3323-dd00-4a59-a511-3e9a45efc48b
Original ID  : id-535b3323-dd00-4a59-a511-3e9a45efc48b
Semanticsearch  : backup- en restorecomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :