strategisch plan

ArchiMate-element strategisch plan
ArchiMate_Object.png
Property "Toelichting" (as page type) with input value "Ze vormen de eerste stap in de vertaling van de wettelijke verplichtingen naar invulling van taken, en hebben een planhorizon van meerdere jaren. Ze vormen feitelijk het hoogste niveau van de PDCA-cyclus die vervolgens op alle niveaus in de organisatie (sectoren, afdelingen, regio’s etc.) doorlopen gaat worden." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-4e9cc70f-1b3a-45eb8-5b5e-d4e9eb59d9a
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : strategisch plan
Documentatie  : Strategische plannen zijn die plannen die voor het waterschap leidend zijn voor de uitvoering van zijn taken op hoofdlijnen.
Toelichting  : Ze vormen de eerste stap in de vertaling van de wettelijke verplichtingen naar invulling van taken, en hebben een planhorizon van meerdere jaren. Ze vormen feitelijk het hoogste niveau van de PDCA-cyclus die vervolgens op alle niveaus in de organisatie (sectoren, afdelingen, regio’s etc.) doorlopen gaat worden.
Bron  : WIA
Object ID  : 4e9cc70f-1b3a-45eb8-5b5e-d4e9eb59d9a
Object ID_nl  : 4e9cc70f-1b3a-45eb8-5b5e-d4e9eb59d9a
Original ID  : id-4e9cc70f1b3a45eb85b5ed4e9eb59d9a
Semanticsearch  : strategisch plan
ArchiMate-views  : 
Relaties  :