juridisch advies

ArchiMate-element juridisch advies
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-4a1d64a4-4143-49929-86de-2d0d25cffcf
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : juridisch advies
Documentatie  : Een advies betrekking hebbend op het recht en de rechtsleer in het algemeen en op wat in een regel van het waterschap is vastgelegd in het bijzonder
Object ID  : 4a1d64a4-4143-49929-86de-2d0d25cffcf
Object ID_nl  : 4a1d64a4-4143-49929-86de-2d0d25cffcf
Original ID  : id-4a1d64a441434992986de2d0d25cffcf
Semanticsearch  : juridisch advies
ArchiMate-views  : 
Relaties  :