hardware

ArchiMate-element hardware
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-47479b3c-3a83-40da8-6316-2e1144f7151
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : hardware
Documentatie  : Met hardware of apparatuur worden in de computertechniek alle fysieke componenten of onderdelen aangeduid die in een computer een rol spelen.
Bron  : https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-ea5b775a-739d-42fe-9312-26cd7da4c843
Object ID  : 47479b3c-3a83-40da8-6316-2e1144f7151
Object ID_nl  : 47479b3c-3a83-40da8-6316-2e1144f7151
Original ID  : id-47479b3c3a8340da863162e1144f7151
Semanticsearch  : hardware
ArchiMate-views  : 
Relaties  :