Geo-gegevensbeheer- en -analysecomponent (GIS)

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Geo-gegevensbeheerGegevensbeheer is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context.- en -analysecomponent (GIS)
ArchiMate-element Geo-gegevensbeheerGegevensbeheer is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context.- en -analysecomponent (GIS)
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-3f8a9554-9291-4b32-9b23-566b332e7fc8
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Geo-gegevensbeheerGegevensbeheer is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context.- en -analysecomponent (GIS)
Documentatie  : Component om (ruimtelijke) gegevens/informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie, op te slaan, te beheren, te bewerken, te analyseren en/of te presenteren.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 3f8a9554-9291-4b32-9b23-566b332e7fc8
Object ID_nl  : 3f8a9554-9291-4b32-9b23-566b332e7fc8
Original ID  : id-3f8a9554-9291-4b32-9b23-566b332e7fc8
Semanticsearch  : geo-gegevensbeheerGegevensbeheer is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context.- en -analysecomponent (gis)
ArchiMate-views  : 
Relaties  :