Meet- en regelsignalen verzamel-, verwerk- en visualisatiecomponent (SCADA)

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Meet- en regelsignalen verzamel-, verwerk- en visualisatiecomponent (SCADA)
ArchiMate-element Meet- en regelsignalen verzamel-, verwerk- en visualisatiecomponent (SCADA)
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-3e15a337-f5c8-4486-97c8-c55be8c9804e
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Meet- en regelsignalen verzamel-, verwerk- en visualisatiecomponent (SCADA)
Documentatie  : Component waarmee metingen en data over de aansturing en werking van installaties worden samengebracht, geanalyseerd en visueel gemonitored.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 3e15a337-f5c8-4486-97c8-c55be8c9804e
Object ID_nl  : 3e15a337-f5c8-4486-97c8-c55be8c9804e
Original ID  : id-3e15a337-f5c8-4486-97c8-c55be8c9804e
Semanticsearch  : meet- en regelsignalen verzamel-, verwerk- en visualisatiecomponent (scada)
ArchiMate-views  : 
Relaties  :