Instemmen voorgenomen besluit ander bestuursorgaan

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessProcesses > Instemmen voorgenomen besluit ander bestuursorgaan
ArchiMate-element Instemmen voorgenomen besluit ander bestuursorgaan
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-35dd4ae3-aa46-4da0-9766-a11d79e1e16e
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Instemmen voorgenomen besluit ander bestuursorgaan
Documentatie  : Dit bedrijfsproces betreft het al dan niet instemmen met een voorgenomen besluit van een ander bestuursorgaan. Instemming vergt altijd een formele vaststelling. De procesgang lijkt sterk op die van “adviseren” maar is formeler van aard met formele besluitvorming en heeft een bindende uitkomst.
Showdecoration  : true
Atomic  : false
Object ID  : 35dd4ae3-aa46-4da0-9766-a11d79e1e16e
Object ID_nl  : 35dd4ae3-aa46-4da0-9766-a11d79e1e16e
Original ID  : id-35dd4ae3-aa46-4da0-9766-a11d79e1e16e
Semanticsearch  : instemmen voorgenomen besluit ander bestuursorgaan
ArchiMate-views  : 
Relaties  :