Open Data Portaal component

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Open Data Portaal component
ArchiMate-element Open Data Portaal component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-3526696e-fc83-43e1-841f-b1d238dae759
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Open Data Portaal component
Documentatie  : Component waarmee open data van een waterschap gestructureerd beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerde afnemers.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 3526696e-fc83-43e1-841f-b1d238dae759
Object ID_nl  : 3526696e-fc83-43e1-841f-b1d238dae759
Original ID  : id-3526696e-fc83-43e1-841f-b1d238dae759
Semanticsearch  : open data portaal component
ArchiMate-views  : 
Relaties  :