bergingsgebied

ArchiMate-element bergingsgebied
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-3200cb6a-2bb4-4060a-c63e-277e561cfe0
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : bergingsgebied
Documentatie  : Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.
Bron  : https://www.aquo.nl/index.php/Id-c89210c8-093e-458c-98aa-8b1f8f63ee2e
Object ID  : 3200cb6a-2bb4-4060a-c63e-277e561cfe0
Object ID_nl  : 3200cb6a-2bb4-4060a-c63e-277e561cfe0
Original ID  : id-3200cb6a2bb44060ac63e277e561cfe0
Semanticsearch  : bergingsgebied
ArchiMate-views  : 
Relaties  :