VOA-component

ArchiMate-element VOA-component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-2fe029d6-626e-4f5b-90ff-7e0ffed2a20c
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : VOA-component
Documentatie  : Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer.
SWC type  : Referentiecomponent
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 2fe029d6-626e-4f5b-90ff-7e0ffed2a20c
Object ID_nl  : 2fe029d6-626e-4f5b-90ff-7e0ffed2a20c
Original ID  : id-2fe029d6-626e-4f5b-90ff-7e0ffed2a20c
Semanticsearch  : voa-component
ArchiMate-views  : 
Relaties  :