realiseert

ArchiMate-relatie realiseert
ArchiMate_RealisationRelationship.png
Relatietype  : RealizationRelationship
Relatie-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-2f5581bf-441e-451ca-2dcf-7901229925d
ArchiMate-model  : WILMA
Vanaf  : Beleid en planvorming (BusinessFunction)
Naar  : Informatiebeveiligingsbeleid (Grouping)
Label  : realiseert
Object ID  : 2f5581bf-441e-451ca-2dcf-7901229925d
Object ID_nl  : 2f5581bf-441e-451ca-2dcf-7901229925d
Original ID  : id-2f5581bf441e451ca2dcf7901229925d
Semanticsearch  : realiseert
ArchiMate-views  :