Data-warehousecomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Data-warehousecomponent
ArchiMate-element Data-warehousecomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-2ee4be1c-b5fd-412d-ba49-186561778c25
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Data-warehousecomponent
Documentatie  : Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan en te combineren voor analyses en rapportages.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 2ee4be1c-b5fd-412d-ba49-186561778c25
Object ID_nl  : 2ee4be1c-b5fd-412d-ba49-186561778c25
Original ID  : id-2ee4be1c-b5fd-412d-ba49-186561778c25
Semanticsearch  : data-warehousecomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :