Data-warehousecomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Data-warehousecomponent
ArchiMate-element Data-warehousecomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype   :  ApplicationComponent
Element-id   :  WILMA/id-2ee4be1c-b5fd-412d-ba49-186561778c25
ArchiMate-model   :  WILMA
Label   :  Data-warehousecomponent
SWC status   :  In gebruik
SWC type   :  Referentiecomponent
Object ID   :  2ee4be1c-b5fd-412d-ba49-186561778c25
Semanticsearch   :  data-warehousecomponent
ArchiMate-views   : 
Relaties   :