Bedienen assets

ArchiMate-element Bedienen assets
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-2cad0620-0ced-413a-88ff-2271ab7826ff
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Bedienen assets
Documentatie  : Het uitvoeren van operationele handelingen op assets voor het efficiënt en doelmatig uitvoeren van het beheer van het watersysteem, waterkeringen, de waterketen en (vaar)wegen.
Object ID  : 2cad0620-0ced-413a-88ff-2271ab7826ff
Object ID_nl  : 2cad0620-0ced-413a-88ff-2271ab7826ff
Original ID  : id-2cad0620-0ced-413a-88ff-2271ab7826ff
Semanticsearch  : bedienen assets
ArchiMate-views  : 
Relaties  :