betaling

ArchiMate-element betaling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-298ecffc-b2a4-4a26a-e14f-432c17ba78e
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : betaling
Documentatie  : Een betaling is een overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere.
Bron  : https://nl.wikipedia.org/wiki/Betaling
Object ID  : 298ecffc-b2a4-4a26a-e14f-432c17ba78e
Object ID_nl  : 298ecffc-b2a4-4a26a-e14f-432c17ba78e
Original ID  : id-298ecffcb2a44a26ae14f432c17ba78e
Semanticsearch  : betaling
ArchiMate-views  : 
Relaties  :