handhavingsmaatregel

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessObjects > handhavingsmaatregel
ArchiMate-element handhavingsmaatregel
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-2820eaea-6027-4522a-bba7-89cae400bf2
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : handhavingsmaatregel
Documentatie  : Actie die gericht is op het doen naleven van normen en voorschriften die door de daartoe bevoegde instantie zijn gesteld.
Semanticsearch  : handhavingsactie,handhavingsmaatregel
Object ID  : 2820eaea-6027-4522a-bba7-89cae400bf2
Object ID_nl  : 2820eaea-6027-4522a-bba7-89cae400bf2
Original ID  : id-2820eaea60274522abba789cae400bf2
ArchiMate-views  : 
Relaties  :