Wegennetbeheer

ArchiMate-element Wegennetbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-1d87d306-0739-4a2d-be7a-8136a79c0b5b
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Wegennetbeheer
Documentatie  : Het in staat houden of brengen van wegen, zodat kan worden voldaan aan de bepalingen ten aanzien van doelmatige ontsluiting en verkeersveiligheid en -regeling.
Atomic  : false
Rotation  : up
Showdecoration  : true
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 1d87d306-0739-4a2d-be7a-8136a79c0b5b
Object ID_nl  : 1d87d306-0739-4a2d-be7a-8136a79c0b5b
Original ID  : id-1d87d306-0739-4a2d-be7a-8136a79c0b5b
Semanticsearch  : wegennetbeheer
ArchiMate-views  : 
Relaties  :