Heffen & invorderen

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessProcesses > Heffen & invorderen
ArchiMate-element Heffen & invorderen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-144c45ae-3139-42b9-9d2b-f78b1b5337ab
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Heffen & invorderen
Documentatie  : De werkzaamheden die betrekking hebben op het opstellen en actueel houden van regelgeving met betrekking tot belastingheffing, het opleggen van aanslagen en het afhandelen van verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van waterschapsbelasting. Ook vallen hier werkzaamheden onder zoals de betalingsverwerking, kwijtschelding en (dwang)invorderingsmaatregelen.
Object ID  : 144c45ae-3139-42b9-9d2b-f78b1b5337ab
Object ID_nl  : 144c45ae-3139-42b9-9d2b-f78b1b5337ab
Original ID  : id-144c45ae-3139-42b9-9d2b-f78b1b5337ab
Semanticsearch  : heffen & invorderen
ArchiMate-views  : 
Relaties  :