Afsprakenbeheercomponent

ArchiMate-modellen > WILMA > ApplicationComponents > Afsprakenbeheercomponent
ArchiMate-element Afsprakenbeheercomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-12902586-da41-48c8-ada9-09affeaa6111
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Afsprakenbeheercomponent
Documentatie  : Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Toelichting  : Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken.
Object ID  : 12902586-da41-48c8-ada9-09affeaa6111
Object ID_nl  : 12902586-da41-48c8-ada9-09affeaa6111
Original ID  : id-12902586-da41-48c8-ada9-09affeaa6111
Semanticsearch  : afsprakenbeheercomponent
ArchiMate-views  : 
Relaties  :