Regulier sturen

ArchiMate-element Regulier sturen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-10952454-bc66-4f68-bf2b-f93df1b8b118
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Regulier sturen
Documentatie  : Het leiden of doen bewegen van de organisatie in een gewenste richting, en het afstemmen van de inzet van mensen en middelen op de te realiseren doelen.
Object ID  : 10952454-bc66-4f68-bf2b-f93df1b8b118
Object ID_nl  : 10952454-bc66-4f68-bf2b-f93df1b8b118
Original ID  : id-10952454-bc66-4f68-bf2b-f93df1b8b118
Semanticsearch  : regulier sturen
ArchiMate-views  : 
Relaties  :