DSO

ArchiMate-vorm DSO
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0d061429-a741-47a7b-3139-bcde426fb3c
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : Kwadrant wetgeving: applicatieinteractieview
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : 
ArchiMate-view  : 
Label  : DSO
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 228
Y-coördinaat  : 384
Z-coördinaat  : 2
Breedte  : 224
Hoogte  : 433
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #80808064
Vulkleur  : #e1e1e164
Lettertype  : fontname:Arial;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-0d061429a74147a7b3139bcde426fb3c
Semanticsearch  : dso