Id-0c96a129-173b-43f5-9eac-8d26441b4ad8

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Bedrijfsprocesmodel en deelprocessen > Vormen > Id-0c96a129-173b-43f5-9eac-8d26441b4ad8
ArchiMate-vorm Id-0c96a129-173b-43f5-9eac-8d26441b4ad8
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0c96a129-173b-43f5-9eac-8d26441b4ad8
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocesmodel en deelprocessen
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-7b5b8fb2-03eb-4bef-ad4a-9f2418806b87
ArchiMate-element  : Besluiten bij calamiteiten (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 766
Y-coördinaat  : 454
Z-coördinaat  : 28
Breedte  : 145
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c64
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-0c96a129-173b-43f5-9eac-8d26441b4ad8
Semanticsearch  : id-0c96a129-173b-43f5-9eac-8d26441b4ad8