Id-0b53dfdd-d50d-42f7-8229-a89539df5dc3

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Afgeleide principes BP04 > Verbindingslijnen > Id-0b53dfdd-d50d-42f7-8229-a89539df5dc3
ArchiMate-verbindingslijn Id-0b53dfdd-d50d-42f7-8229-a89539df5dc3
Verbindingslijn-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0b53dfdd-d50d-42f7-8229-a89539df5dc3
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : Afgeleide principes BP04
ArchiMate-relatie  : AP12. Informatieveiligheid en bedrijfscontinuïteit passend geborgd verbijzondert BP04: Ons waterschap gaat op een vertrouwelijke manier met gegevens om (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-d292610c-e8c2-497b-85eb-024a2a27a2f8 (AP12. Informatieveiligheid en bedrijfscontinuïteit passend geborgd)
Naar vorm  : Id-fd8832ed-bb07-433f-93a2-5ee4bce53ef3 (BP04: Ons waterschap gaat op een vertrouwelijke manier met gegevens om)
Z-coördinaat  : 10
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  : 
Original ID  : id-0b53dfdd-d50d-42f7-8229-a89539df5dc3
Semanticsearch  : id-0b53dfdd-d50d-42f7-8229-a89539df5dc3