Id-0a72bc72-f08d-4cbc-aa3a-7e7683e68e69

ArchiMate-vorm Id-0a72bc72-f08d-4cbc-aa3a-7e7683e68e69
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0a72bc72-f08d-4cbc-aa3a-7e7683e68e69
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocesstromen richting Digitaal Stelsel Omgevingswet (interbestuurlijk)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-ac182f4b-a2df-4ffe-9ea6-ecdd38ef6424
ArchiMate-element  : Behandelen vergunningaanvraag (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 117
Y-coördinaat  : 493
Z-coördinaat  : 4
Breedte  : 165
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c64
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-0a72bc72-f08d-4cbc-aa3a-7e7683e68e69
Semanticsearch  : id-0a72bc72-f08d-4cbc-aa3a-7e7683e68e69