Id-0a618bf8-ae84-4dc5-bb33-e5bcf414736b

ArchiMate-modellen > WILMA > TriggeringRelationships > Id-0a618bf8-ae84-4dc5-bb33-e5bcf414736b
ArchiMate-relatie Id-0a618bf8-ae84-4dc5-bb33-e5bcf414736b
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0a618bf8-ae84-4dc5-bb33-e5bcf414736b
ArchiMate-model  : WILMA
Vanaf  : Inhoudelijk behandelen bezwaar (BusinessProcess)
Naar  : Besluiten op bezwaar (BusinessProcess)
Object ID  : 0a618bf8-ae84-4dc5-bb33-e5bcf414736b
Object ID_nl  : 0a618bf8-ae84-4dc5-bb33-e5bcf414736b
Original ID  : id-0a618bf8-ae84-4dc5-bb33-e5bcf414736b
Semanticsearch  : id-0a618bf8-ae84-4dc5-bb33-e5bcf414736b
ArchiMate-views  :