Id-09ccc4cd-9909-496d-9b34-2dba6c886e4c

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Referentiecomponenten > Vormen > Id-09ccc4cd-9909-496d-9b34-2dba6c886e4c
ArchiMate-vorm Id-09ccc4cd-9909-496d-9b34-2dba6c886e4c
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-09ccc4cd-9909-496d-9b34-2dba6c886e4c
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : Referentiecomponenten
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Terugmeldingen-registratiecomponent (ApplicationComponent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1952
Y-coördinaat  : 1260
Z-coördinaat  : 59
Breedte  : 255
Hoogte  : 128
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #feffff64
Vulkleur  : #b5ffff64
Lettertype  : fontname:Calibri;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-09ccc4cd-9909-496d-9b34-2dba6c886e4c
Semanticsearch  : id-09ccc4cd-9909-496d-9b34-2dba6c886e4c