Id-0933b8ed-50ec-4adf-ac97-57fdfea4d431

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Actoren en Rollen Omgevingswet > Vormen > Id-0933b8ed-50ec-4adf-ac97-57fdfea4d431
ArchiMate-vorm Id-0933b8ed-50ec-4adf-ac97-57fdfea4d431
Vorm-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-0933b8ed-50ec-4adf-ac97-57fdfea4d431
ArchiMate-model  : WILMA
ArchiMate-view  : Actoren en Rollen Omgevingswet
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-4e6a0068-b743-4060-920f-eb481d7742bb
ArchiMate-element  : Dijkgraaf (BusinessActor)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 588
Y-coördinaat  : 67
Z-coördinaat  : 15
Breedte  : 133
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c64
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : id-0933b8ed-50ec-4adf-ac97-57fdfea4d431
Semanticsearch  : id-0933b8ed-50ec-4adf-ac97-57fdfea4d431